Monday, August 3, 2009

ಪ್ರಣತಿಯಿಂದ ಮತ್ತೆರಡು ಪುಸ್ತಕಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ

ಶಬರಿಗೆ ದಾಶರಥಿಯು ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಬಂದದ್ದು ಆಯಿತಷ್ಟೆ? ಅದರ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸುಶ್ರುತ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಸುಮಧುರವಾಗಿಯೂ, ಸುಲಲಿತವಾಗಿಯೂ ಇದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಣತಿಯಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತೆಂಬುದೇ ಖುಷಿಯ ವಿಷಯ.

ರಾಮನಿಗಾಗಿ ಶಬರಿಯು ಕಾದಂತೆಯೇ ನಾವುಗಳೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಕಾದಿರುವುದು ಅಕ್ಷರಶಃ ಸತ್ಯ. ಹೇಗೆ ಕಾದೆವೆಂಬ ಕಥೆಯನ್ನು ಸುಚಿತ್ರಾದಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು! ಅಂತೂ ಅನೇಕ ದಿನಗಳ ನಂತರ ವಿಘ್ನಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮೆಟ್ಟಿ ನಾಳೆ ಭಾನುವಾರ ಸುಚಿತ್ರಾದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಮತ್ತು ಸುಶ್ರುತರ ಬಿಡುಗಡೆ.... ಅಲ್ಲಲ್ಲ.... ಅವರ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ನಾವು, ಎಂದರೆ ’ಪ್ರಣತಿ’ಯು ಮಾಡಲಿದೆ.

ಬ್ಲಾಗಿಗರಿಗೆ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಮತ್ತು ಸುಶ್ರುತ ಗೊತ್ತಿರುವ ಕಾಲು ಪಾಲೂ ಸಹ ನಾನು ಗೊತ್ತಿರಲಾರೆನೆಂದು ಘೋಷಿಸಬಲ್ಲೆ. ಆದರೂ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಓದುಗ ಮಿತ್ರರನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನೂ ನಾನು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.

ಬನ್ನಿ.-ಅ
03.08.2009
9PM

No comments:

Post a Comment