Monday, December 5, 2011

ಭಾವಚಿತ್ರ

ಕಪ್ಪು ರೇಷಿಮೆ ಹೊದಿಕೆಯಂದದಿ 
ಉರುಳು ಹರಡಿರೆ ಬೆನ್ನಿಗೆ 
ಎಳೆಯು ಕಚಗುಳಿಯಿಡುತ ಕೊಡುತಿದೆ 
ನಲಿಯೆ ಮುತ್ತನು ಕೆನ್ನೆಗೆ. 

ನಗುವ ತುಟಿಗಳು ಬಿಗಿದು ಹೋಗಿವೆ 
ಎದೆಯ ದನಿಯನು ಅಡಗಿಸಿ 
ದನಿಯ ಮರೆಸುತ ಕಳೆಯ ಬಯಸಿದೆ 
ಪ್ರಿಯನ ತುಟಿಗಳ ಚುಂಬಿಸಿ. 

ಹೊಳೆವ ಚಂದಿರನನ್ನು ಮೀರಿಪ 
ಕಣ್ಣು ಕನಸನು ತೋರಿದೆ. 
ಅಲ್ಲೆ ತಾರೆಯ ಕಾಂತಿ ಪಸರಿಪ 
ಹಣೆಯ ಚುಕ್ಕಿಯು ಬೀರಿದೆ. 

ಹಿಮದಿ ಮಿಂದಿಹ ಮರದ ರೆಂಬೆಯು 
ಹೊಳೆವ ತೋಳ್ಗಳ ರೂಪದಿ. 
ಮುಳುಗಿಸಲು ತನ್ನಿನಿಯನಾತ್ಮವ 
ಮಿಡಿವ ವಕ್ಷದ ಕೂಪದಿ. 

-ಅ
12.04.2011 
1AM